Vi människorVi människor

Avregistrerad Medlem

2013 Dec 10 Kl 09:50
Vi som mötas några korta stunder,
barn av samma jord och samma under,
på vår levnads stormomflutna näs!
Skulle kärlekslöst vi gå och kalla?
Samma ensamhet oss väntar alla,
samma sorgsna sus på gravens gräs.


Verner Von Heidenstam
Avregistrerad Medlem

2013 Dec 10 Kl 15:41
Ja, vi människor...