Medlemsvillkor


Genom att registrera dig som medlem hos Bryt-ensamheten.se godtar du detta medlemsavtal.

Du måste vara över 18 år för att bli medlem på Bryt-ensamheten.se.


Du tar som medlem fullt ansvar för den information som du lämnar ut i din profil och efterföljande kommunikation med andra medlemmar. Vi tar inget ansvar för individuella medlemmars handlingar.


Bryt-ensamheten.se tar inget ansvar för att medlemmar lägger upp en profil under falsk identitet. Detta inkluderar minderåriga, felaktiga bilder eller om man utger sig för att vara någon annan än vad ens profil visar.


Du får inte trakassera eller söka upp medlemmar som uttryckligen sagt upp kontakten. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är lagligt eller lyder tillämpliga lagar. Om du, eller någon annan medlem, inte följer alla tillämpliga lagar eller någon del av detta medlemsavtal frigör sig Bryt-ensamheten.se från alla konsekvenser. Om du upptäcker att en medlem inte uppfyller vårt medlemsavtal bör du anmäla detta till oss.


Du är själv ansvarig för den information du förser din profil med. Vi granskar varje profil manuellt och om den på något sätt inte stämmer överens med vårt medlemsavtal förbehåller vi oss rätten att ta bort den otillbörliga texten eller bilden. Vi godtar inte information som är marknadsföring av kommersiella tjänster eller varor, ärekränkande, hotande eller innehåller pornografi och/eller sexuella anspelningar i språk och/eller bilder och/eller video-chatt.


Bryt-ensamheten.se har rätt att skicka information om Bryt-ensamheten.se och information från sina samarbetspartners till medlemmar via e-post. Bryt-ensamheten.se förbehåller sig rätten att indexera utvald information, såsom profilnamn, på sökmotorer. Användaren har rätt att tacka nej till utskick och kan avbeställa dessa genom att kontakta kundservice.


Följande är inte tillåtet på Bryt-ensamheten.se


 • - Att uppge falsk identitet (annan persons namn eller felaktigt kön eller ålder).
 • - Att uppge personliga uppgifter så som fullständigt namn, adress, eller telefonnummer i annonstext.
 • - Att använda all form av grovt och stötande språk.
 • - Att par eller flera personer skapar en gemensam profil.
 • - Att ha fler än ett medlemskap på sajten.
 • - All försäljning av sexuella tjänster mot betalning.
 • - All försäljning av kommersiella tjänster eller varor.
 • - All marknadsföring av kommersiella tjänster eller varor.
 • - All marknadsföring av andra www-adresser, e-postadresser, events eller liknande.
 • - Kopiering, spridning eller att vidarebefordra inlägg, meddelanden eller övrig information som finns på Bryt-ensamheten.se
 • - Användning av upphovsrättsskyddat material.
 • - Rasistiska uttalanden
 • - Att inte respektera vad för typ av kontakt en medlem söker
 • - Utnyttjande av medlemmars sårbarhet
 • - Personangrepp, namngivning eller utpekande av andra medlemmar utan deras godkännande
 • - All verksamhet och handling som bryter mot svensk lag, eller uppmaning till brott mot svensk lag. Bryt-ensamheten.se förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskap utan föregående varning, om medlemmen utövar verksamhet som inte överensstämmer med vår policy eller svensk lag.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående varning avsluta en medlems medlemskap i de fall vi bedömer att det förekommit oegentligheter kring medlemskapet och/eller agerande mot andra medlemmar. Bryt-Ensamheten ska vara en trygg och säker miljö för alla våra medlemmar.


Vi uppmanar alla medlemmar att behandla varandra med vänlighet och respekt. Behandla andra som du själv vill bli bemött!


Säkerhetspolicy


Cookies

Cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Bryt-ensamheten.se och dess funktioner på återkommande basis. Bryt-ensamheten.se använder cookies när du besöker sajten. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.


Bryt-ensamheten.se använder sig bl.a. av så kallade session-cookies. Dessa innehåller en ID-sträng för att Bryt-ensamheten.se servrar skall kunna urskilja din webbläsare från andra besökares webbläsare. En session-cookie sparas i minnet så länge din webbläsare är igång. Så snart du stänger webbläsaren så raderas din session och därmed också din session-cookie.


För att användaren ska kunna loggas in automatiskt används autologin-cookies. Bryt-ensamheten.se samlar även statistik kring trafik på sajten med hjälp av cookies. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts på Bryt-ensamheten.se, eller hur lång tid användaren spenderar på sajten. Sådan statistik innehåller inte någon form av personlig information.


Du har rätt att förhindra att Bryt-ensamheten.se lagrar cookies på din dator, men du kan då av funktionella skäl inte använda Bryt-ensamheten.se längre. Du kan också själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.


Användaruppgifter

För medlemskap på Bryt-ensamheten.se krävs registrering av fullständigt namn, e-postadress och IP-nummer. Bryt-ensamheten.se har även möjlighet att ta del av användarnas kommunikation. Bryt-ensamheten.se värnar dock starkt om den personliga integriteten och skyddar, bl.a. i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), all information du lämnar på Bryt-ensamheten.se. Endast ett begränsat antal anställda, med särskild behörighet, har tillgång till denna information. Bryt-ensamheten.se kan även komma att behandla andra personuppgifter som du väljer att lägga ut på Bryt-ensamheten.se, t.ex. bilder. Du är införstådd med att dessa uppgifter kommer att vara allmänt tillgängliga på hemsidan www.bryt-ensamheten.se på Internet.


Syftet med ovanstående är att på bästa sätt tillhandahålla våra tjänster till dig, förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet samt att skydda enskilda medlemmar mot exempelvis trakasserier.